Zmieniamy się jako społeczeństwo. Kształtuje nas wszystko co nas otacza, staramy się żyć i rozwijać wedle określonych zasad. Tak jest od zarania dziejów, jednak ostatnie dziesięciolecia dobitnie pokazały, jak bardzo tego nie lubimy. Jednak, aby nasz rozwój był usystematyzowany ważny jest chociaż minimalny zarys praw. I mówię tutaj o prawach do wolności, swobody wypowiedzi oraz działania. Metaverse stanowić będzie nową płaszczyznę komunikacji, nowe miejsce życia, a co za tym idzie pociągnie za sobą zmiany w każdym sektorze.

Manifest Metaverse to nie twarde prawa. To nie zakazy. To określenie pewnych reguł dzięki którym miliony ludzi będą mogli korzystać z zupełnie nowych możliwości. Otwarty, wirtualny świat niesie za sobą olbrzymią swobodę, ale zarazem też spory ładunek niebezpieczeństw. Nowe zawody, miejsca pracy, nowe problemy społeczno-socjalne, a może nawet i nowe religie. To wszystko stanowić może fundament nowego świata. Dlatego już dzisiaj należy usystematyzować podstawy na jakich powinien być zbudowany Metaverse.

Tony Parisi

Od lat 90’tych Tony zaangażowany jest w rozwój wirtualnej rzeczywistości. Jest współtwórcą języka VRML (pewnie dla większości nieznanego), który później był podstawą do zbudowania dzisiaj już szerzej znanego WebGL’a. Poza tym jest on odpowiedzialny za rozwój technologii VR/AR w Unity, a więc najpopularniejszym silniku graficznym.

Tony jako pierwszy udostępnił 7 według niego podstawowych reguł świata Metaverse (pisownia oryginalna):

Rule #1. There is only one Metaverse.
There is only one Metaverse. It is the sum total of all publicly accessible virtual worlds, real-time 3D content and related media that are connected on an open global network, controlled by none and accessible to all

Rule #2: The Metaverse is for everyone.
The Metaverse is for everyone, as defined by our most broad societal rules of inclusion. This is not a political or socioeconomic statement; it is an ethnographic one that has political and socioeconomic implications.

Rule #3: Nobody controls the Metaverse.
Nobody controls the Metaverse. It is the universal commons for digital communication and commerce, intermediated as needs dictate, governed as required for the common interest, toward the greatest good for the greatest number.

Rule #4: The Metaverse is open.
The Metaverse is open. It is built upon interoperable technologies and tools, connected via rigorously defined and broadly agreed-upon free and open communications standards.

Rule #5: The Metaverse is hardware-independent.
The Metaverse is hardware-independent, accessible on any device regardless of display type and form factor.

Rule #6: The Metaverse is a Network.
The Metaverse is a computer network connecting the world’s publicly accessible virtual experiences, real-time 3D content and related media.

Rule #7: The Metaverse is the Internet.
The Metaverse is the Internet, enhanced and upgraded to consistently deliver 3D content, spatially organized information and experiences, and real-time synchronous communication.

Już dzisiaj widać, że ludzie są zachwyceni i podekscytowani potencjałem Metaverse. Stajemy u progu czegoś naprawdę przemieniającego nasz świat i cieszmy się z tego, jednak z umiarem i pokorą. Nawet Tony zaleca złagodzenie oczekiwań i obniżenie temperatury. Jak dodaje, w nadchodzących latach jest wiele do zrobienia, a zaangażowanych jest wiele osób robiących wszystko co w ich mocy, aby pracować nad wspólną wizją. Lecz inni są w tym procesie tylko dla siebie. Dlatego też dodaje, aby zachować ostrożność: nie wierz we wszystko, co słyszysz.

Alan Smithson

Alan jest jednym z największym propagatorów odpowiedzialnych za rozwój oraz rozpowszechnianie technologii XR. Stojąc za sterami MetaVRse, realizuje już pierwsze podwaliny nowej technologii.

Alan podaje co stanowi fundament świata Metaverse, a są to technologie (pisownia oryginalna):

 • XR (Extended Reality)= 3D, Avatars, Communication, VR/AR/MR, Volumetric Capture, Haptics, Scent, Spatial Audio, Game Engines.
 • AI (Artificial Intelligence)= Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), Simultaneous Location And Mapping (SLAM), Automated Content Creation, Suggestion Algorithms.
 • Blockchain = Non-Fungible Tokens (NFT’s), Cryptocurrency (BTC, HBAR, ETH), Smart Contracts (ETH, HBAR, , Distributed Autonomous Organizations (DAO’s), Digital Land, Decentralized Finance (DeFi).

Określa także zasady przewodnie jakimi powinien się kierować Metaverse (pisownia oryginalna):

 • Open, Universal and Interoperable
 • Technology Standardization
 • Human-First
 • Diversity is Essential
 • Respect for Everyone Equally
 • Honesty & Openness
 • Decentralization & Global Governance
 • Transparency & Accountability
 • Fair Exchange of Value
 • Relentless Pursuit of Truth
 • Data Sovereignty, Governance and Privacy
 • Technology Can Solve the World’s Challenges
 • Risk-Taking Investments in the Future

It will be the beginning of tearing down the barriers not just between platforms but between games

Tim Sweeney, CEO Epic Games

Według Alana bardzo ważna będzie uniwersalność i decentralizacja. Dodatkowo zwraca uwagę, że te dwie rzeczy wpłyną na wizję zarządzania naszymi dobrami tj. tożsamość, historia, komunikacja czy płatności. Z jednej strony stwarza to olbrzymie możliwości dla każdej firmy, od startupu po wielkie korporacje, jednak tworzy zupełnie nowe obszary narażone na cyberataki.

To w jaki sposób rozpoczniemy stanowić będzie podstawę rozwoju. Bardzo łatwo jest przekroczyć pewną barierę i wejść na ścieżkę, nie do końca słuszną i podążać nią w kompletnie innym kierunku. Niestety już dzisiaj widać czasem niepotrzebny zachwyt nad czymś czego do końca nie rozumiemy. Entuzjazm sprawia, że czasem nawet przypadkowo wypaczamy i przeinaczamy samo znaczenie Metaverse. A to skutkować może zupełnie innym oddźwiękiem niż tego chcemy.