Jeden z pierwszych i najbardziej znanych producentów okularów AR ogłosił właśnie, że jego okulary M400 będą wykorzystywane w służbie zdrowia w Japonii. Asysta lekarza uzbrojonego w okulary rozszerzonej rzeczywistości podnosi sprawność działania, co zwłaszcza w przypadku pierwszej linii jaką jest ratownictwo jest kluczowym elementem.

Początkowo program ma zostać uruchomiony dla ratowników ze szpitala Shizuoka, we współpracy z uniwersytetem Juntendo oraz strażą pożarną z Shunto Izu. Badanie ma na celu zmianę w sposobie komunikacji pomiędzy służbami ratowniczymi, a placówkami medycznymi. Do tej pory komunikacja taka odbywała się poprzez standardową łączność komórkową. Jednak dwukierunkowa komunikacja bazująca jedynie na przekazie audio nie zawsze oddaje całość sytuacji. Producent okularów m400 stwierdził słusznie, że przy użyciu okularów z dwukierunkową komunikacją audio i wideo możliwe staje się udostępnianie lekarzom w czasie rzeczywistym informacji medycznych. Wszelkie parametry życiowe, odczyty EKG, a także zachowanie pacjenta są istotne celem poprawnej diagnozy.

v

Among their expanding healthcare uses, Vuzix smart glasses can be an important life-saving tool for EMTs that require critical interaction and support from the hospitals to which they are headed. Our glasses are lightweight, comfortable and completely wireless, making them ideal to be used alongside the other head-mounted equipment EMTs must wear. We look forward to seeing an expansion of this trial by its participants, as well as adoption for similar usage by other providers in Japan and around the world.

Paul Travers, CEO Vuzix

Określenie dokładnego stanu pacjenta, za nim trafi on do placówki szpitala jest najważniejszym elementem udzielania pomocy. Poprawna diagnoza jeszcze na etapie udzielania pomocy przez ratowników medycznych konsultowana ze specjalistami w szpitalu całkowicie zmienia sposób udzielania pomocy. Dodatkowo lekarze w trakcie transportu pacjenta mogą zlecać badania niezbędne do wykonania tj. transfuzje, zabiegi chirurgiczne czy wewnątrznaczyniowe. Poprawia się zatem przepływ informacji co skutkuje lepszą koordynacją działań.

Jak widać technologia AR to nie tylko sale operacyjne na których lekarze planują zabiegi chirurgiczne. Okazuje się, że technologia ta świetnie sprawdza się na pierwszej linii wsparcia pacjentów. Zwłaszcza w terenie, gdzie liczy się czas oraz szybka i skuteczna diagnoza. Okulary Vuzix m400 nadają się do tego znakomicie. Są lekkie, kompaktowe i co najważniejsze posiadają wbudowaną kamerę do komunikacji. Na tym etapie ratownik nie potrzebuje nic więcej.